Commissies

De Activiteiten Commissie (AC) heeft als taak om elk jaar een aantal activiteiten te organiseren. Dit, met als doel om de gemeente ook buiten de zondag de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten. Op die manier willen wij de gemeentebinding bevorderen en versterken.

Er zijn jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals:

  • darten in het voor- en najaar
  • dauwtrappen en ontbijten op hemelvaart ochtend
  • Ook het organiseren van de gemeentedag en de barbecue, die elkaar om het jaar afwisselen, behoren tot de activiteiten.

Verder doen wij ons best om ieder jaar voor zowel ouderen als jongeren activiteiten te organiseren en als het even kan voor de gehele gemeente. Met enige regelmaat proberen wij een activiteit te organiseren. Dit wordt vervolgens gecommuniceerd naar de gemeente via:

  • kerkbode
  • website
  • e-mail

Wanneer men zich op wil geven kan dit via ons e-mailadres, of door rechtstreeks een van de AC-leden aan te spreken. 

Met onze activiteiten proberen wij in een aantal dingen rekening te houden met de wensen en mogelijkheden van de gemeenteleden. Dit doen wij wat betreft:

  • datum en tijdstip
  • soort activiteit
  • betaalbaarheid (dat het ook voor grote gezinnen mogelijk is mee te doen)

Op deze manier willen wij een dusdanig aantal deelnemers krijgen dat de activiteit zowel voor ons als voor de deelnemers financieel uitkan en natuurlijk dat het gezellig is!

De AC bestaat uit de volgende leden:
Jannie Schmidt (voorzitter)
Joanne van Sleen (secretaresse)
Hilde Woutering (penningmeester)
Peter Bouwhuis
Ankie Arendsen

Contact:

Het e-mailadres van de Activiteiten Commissie is acgkvderank@gmail.com. Via dat adres kunt u zich opgeven voor activiteiten, voorstellen doen, vragen stellen of voor andere redenen waarvoor u contact op wil nemen met de AC.