Bloemstuk

Paas stuk

Terug naar het overzicht

Dit paasstuk is niet alleen prachtig om naar te kijken, het is een geweldig kijk en praatstuk.
Met de bijbehorende teksten lijk het net of dit prachtige evangelie nog dichterbij komt.

Je kijkt van links naar rechts.

Het woord “Hosanna”(de zondag voor pasen)
Jezus word als vorst Jeruzalem ingeleid. Marcus 11:9 en 10

De haan met de 2 stenen.
Jezus voorspelt dan Petrus Hem zal verloochenen (Mat. 26:34,35 3n 26:75)
Jezus’ angst voor hetgeen gaat komen:
“Mijn ziel is zeer bedroefd” (Mat. 36:36-56)

Het kruis, de dobbelstenen en gebroken eierschil
Jezus wordt gebroken voor ons aan het kruis en Zijn kleed wordt verdobbeld.
(Mat. 27:27-57)

De witte roos met een strook katoen er overheen
De overwinning van de dood, Jezus en OPGESTAAN
(Mat. 28:1-10)

Het glas wijn met de broodstokjes
Vier het avondmaal totdat Hij komt
(Mat. 26:26-29)

De plant genaamd Mikado
Jezus belooft dat Hij de bron van eeuwig leven is (Joh. 4:14)
“Moge God, die ons hoop geeft, u in het gloof geheel en al vervullen met
vreugde en vrede, zodat uw overvloedig zal zijn door de kracht van de
Heilige Geest. (Rom. 15:13)

Als laatste de lange klim plant, waarvan de uiteinden over de tafel lopen.
De plant goeit als het ware tot in het oneindige door: Jezus geeft het leven tot in eeuwigheid.

Een paasstuk vol betekenis.