Bloemstuk

Kerst 2013

Terug naar het overzicht

Kerst 2013
Uit jou, Betlehem in Efratha,
uit jou komt een herder voort,
bekleed met macht van de Heer,
Hij brengt vrede.

Betlehem, je naam betekent: “huis van brood”
Hij die uit jou voortkomt is eeuwig brood voor ons allen.

Daarom heeft de broodmand een broodrand,
Als teken van het eeuwig brood; Onze Verlosser.
Als mens geboren, als Zoon van God gegeven.

Stralende witte bloemen als een kiem vol belofte voor deze aarde en ons mensen.
Christus is geboren, Hij is onze vrede.

Hij is onze Herder, Hij leidt ons en heeft voor ons geleden.
Hij wijst de weg naar de eeuwige vrede.
Hoor naar Zijn stem.

God gaf zijn Zoon
in Betlehem geboren
opdat ook U en jullie
bij Hem mag horen,
volg Hem op al Zijn wegen
en ontvang Zijn zegen

Gezegend kerstfeest