Bloemstuk

Doopdienst Jasmijn Anne Feijen

Terug naar het overzicht

Hij doet met ons en gaat
bij ons in en uit.
Hij heeft in Zijn handen
onze naam geschreven,
wil in ons wonen en
wat wij zijn !!!
Hij heeft het ons gegeven.

JASMIJN ANNE wordt gedoopt  in de naam van de Vader,
de Zoon en  de Heilige Geest (de drie witte rozen)

Wij dragen jou door die namen  naar de bron van het Licht.
Het gras is het symbool van het levende water,
dat als een fontein gaat stromen,  als jij Hem blijft ontmoeten.
Het vingerblad is het symbool van Gods hand,  waarin ook de naam Jasmijn staat geschreven.
Zijn liefde, hulp en kracht  omvatten jou. (de drie cirkels)
God onze vader, U brengt door uw Zoon  een gemeente samen (dat symboliseert het gipskruid)
Zij (de gemeente) staat om Jasmijn heen;  samen met de ouders en haar zusjes.
Zodat zij kan groeien  in geloof, hoop en liefde.