Bloemstuk

Bevestigingsdienst ouderling en diakenen 28 april 2019

Terug naar het overzicht

Drie witte rozen
symbool van Vader Zoon en Geest.

De vader is onze schepper die voor ons zorgt.

Jezus ( de Zoon) kwam naar de aarde om met ons te zijn

als Redder voor onze zonden.

De Heilige Geest die in de harten van de gelovigen woont

en ons helpt om een mooier en heiliger mens te maken.

Samen vrucht dragen
is tot uiting gebracht
in de aardbeitjes.

De drie nieuwe ambtsdragers
zijn weergegeven
door Anthurium
de blik omhoog gericht.